Projekty badawcze

Badania są kluczową bazą naszych kompetencji. Liczne patenty i rozwiązania pochodzą od nas. Elektroniczna kontrola strat opracowana we współpracy z Manfred v. Firma Ardenne jest obecnie instalowana w każdym kombajnie. Pracujemy z naukowcami i fachowcami branżowymi nad przyszłością kombajnów zbożowych.

 

RegioFresh24

  RegioFresh24 to projekt wspierany przez Bank Rozwoju Turyngii ze środków UE na rzecz „Entwicklung kurzer Versorgungsketten und lokaler Märkte” w Turyngii. W ramach szerokiej współpracy ekspertów z Turyngii w dziedzinie produkcji rolnej opracowano mobilny, zautomatyzowany kontener sprzedażowy, który będzie promował marketing bezpośredni lokalnie produkowanych warzyw, kiełbasy i, w razie potrzeby, mleka.

  Projekt realizowany jest przez:

  • doradcy rolni z Feiffer Consult GmbH & Co. KG
  • producenci Sprötauer Champignons GmbH i Geratal Agrar GmbH & Co. KG
  • wspieranie stowarzyszeń Edukacja Ludów Wiejskich eV i Stowarzyszenie Rolniczych Marketingu Bezpośredniego w Turyngii eV

    Planowany jest w dużej mierze zautomatyzowany, mobilny i elastyczny kontener sprzedażowy, w którym klienci sami skanują towar i nie ma stałego sprzedawcy. Wszyscy zaangażowani lokalni producenci oferują swoją (dostępną sezonowo) żywność w ramach oszczędnej koncepcji, wyposażonej w nowoczesną technologię cyfrową, po cenach niższych od zwykłych cen supermarketów. Celem jest stworzenie czegoś w rodzaju sklepu rolniczego w szczególnie atrakcyjnych lokalizacjach, co zwiększy konkurencyjność producentów z Turyngii i dostępność regionalnej żywności.

     

    LiMoSIn - system monitorowania omacnicy prosowianki

    W ramach projektu LiMoSIn ma zostać opracowany system monitorowania omacnicy prosowianki gotowy do produkcji małoseryjnej. Istniejący model funkcjonalny został opracowany w latach 2017 – 2019 w ramach projektu ZIM „Entwicklung eines vollautomatisierten, lichtbasierten Monitoringsystems zur Maiszünslerbekäpfung (MoMa)”. System składa się z trzech elementów; innowacyjna pułapka świetlna na żywo, serwer ewaluacyjny i aplikacja kliencka. Największe wyzwania w projekcie dotyczą wytrzymałości, bezpieczeństwa operacyjnego i ceny produkcji pułapki świetlnej.    Urządzenie do automatycznego pomiaru strat w maszynach żniwnych

    W oparciu o własny patent zgłoszony w lutym 2016 roku opracowywany jest zautomatyzowany sposób i urządzenie do pomiaru strat omłotowych w maszynach żniwnych. Jest to nowa technologia, dzięki której straty przy omłocie mogą być absorbowane i ustalane w trakcie trwającego procesu. Chcemy zamontować urządzenie samohamowne do kombajnu bez konieczności mocowania na stałe. Dzięki innowacyjnemu systemowi samotrzymania można go przymocować w różnych odpowiednich miejscach kombajnu. Można go uruchomić automatycznie w dowolnym momencie jazdy w terenie za pomocą sterowania bezprzewodowego. Dzięki temu urządzeniu można elastycznie przeprowadzić pomiar strat na dowolnym kombajnie i znacznie zwiększyć bezpieczeństwo pracy. Procedura pomiaru strat, a co za tym idzie cały proces zbioru, staje się efektywniejsza.


    HeluPoKo

    Projekt badawczy „Online Ermittlung des Hektolitergewichts” ma na celu opracowanie nowatorskiej metody wyznaczania gęstości nasypowej ziarna w praktycznym rolnictwie. Otwiera to możliwość uzyskania informacji niezbędnych do optymalizacji logistyki zboża i jego wykorzystania w polu podczas zbioru zbóż.

     

    SenThIS

    Projekt „Sentinels für Thüringer Informationssysteme” (w skrócie SenThIS) jest finansowany przez Federalne Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej i ma na celu zwiększenie możliwości zastosowania i akceptacji danych teledetekcyjnych w operacjach w stanie operacyjnym. W tym celu zrealizowano opracowania i wdrożenia prototypowych produktów dla obszarów rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej (prognozowanie powodzi). Dane optyczne z Sentinel-2 wykorzystywane są głównie do wspomagania zarządzania rolnictwem, na przykład do wykrywania na potrzeby mapowania dojrzałości.